ไม่มีหมวดหมู่

วิธีจัดบ้านไม่ให้กลับมารก

วิธีจัดบ้านไม่ให้กลับมารก

บทนำเกี่ยวกับวิธีจัดบ้านไม่ให้กลับมารก

วิธีจัดบ้านไม่ให้กลับมารก บ้านเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและสร้างความสุขให้กับทุกคนในครอบครัว แต่หากบ้านรกไม่เป็นระเบียบก็อาจกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและสร้างความหงุดหงิดให้กับผู้อยู่อาศัยได้ ดังนั้น การจัดบ้านจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสุขอนามัยที่ดี

การจัดบ้านให้เรียบร้อยนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่หากไม่วางแผนให้ดีก็อาจทำให้บ้านกลับมารกได้อีกครั้ง ดังนั้น สิ่งสำคัญคือต้องวางแผนการจัดบ้านอย่างรอบคอบ และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด บทความนี้จึงขอแนะนำวิธีจัดบ้านไม่ให้กลับมารก ดังนี้

1. วางแผนก่อนลงมือจัด วิธีจัดบ้านไม่ให้กลับมารก

ก่อนลงมือจัดบ้าน ควรวางแผนการจัดบ้านอย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ขนาดของบ้านและจำนวนห้อง
 • ประเภทของสิ่งของที่ต้องจัดเก็บ
 • การใช้งานของสิ่งของ
 • ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดบ้าน

เมื่อวางแผนการจัดบ้านแล้ว จะช่วยให้การจัดบ้านเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกยิ่งขึ้น

2. คัดแยกสิ่งของ

ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการ จัดบ้าน คือ การคัดแยกสิ่งของ โดยแบ่งสิ่งของออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

 • สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้และยังใช้งานได้ดี
 • สิ่งของที่ยังสามารถใช้งานได้แต่ไม่ค่อยได้ใช้
 • สิ่งของที่ชำรุดเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้

สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้และยังใช้งานได้ดี ควรเก็บไว้ใช้งานต่อไป ส่วนสิ่งของที่ยังสามารถใช้งานได้แต่ไม่ค่อยได้ใช้ อาจเก็บไว้ในกล่องหรือตู้เก็บของ เพื่อไม่ให้รกพื้นที่ใช้สอย และหากมีสิ่งของที่ชำรุดเสียหายหรือไม่สามารถใช้งานได้แล้ว ควรทิ้งหรือบริจาค

3. จัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ

หลังจากคัดแยกสิ่งของแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการ จัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ โดยควรจัดเก็บสิ่งของให้อยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมและสามารถหยิบใช้ได้ง่าย โดยอาจจัดเก็บสิ่งของตามประเภทหรือการใช้งาน เช่น เสื้อผ้าจัดเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้า หนังสือจัดเก็บไว้ในชั้นวางหนังสือ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจัดเก็บไว้ในตู้หรือลิ้นชัก เป็นต้น

นอกจากนี้ ควรจัดเก็บสิ่งของให้เรียบร้อยและสวยงาม เพื่อความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน

4. กำหนดกฎระเบียบในการจัดบ้าน

เพื่อให้บ้านคงความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ในระยะยาว ควรกำหนดกฎระเบียบในการจัดบ้าน โดยอาจกำหนดกฎระเบียบต่างๆ ดังนี้

 • จัดเก็บสิ่งของให้เป็นที่หลังจากใช้งานเสร็จ
 • ทิ้งหรือบริจาคสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วเป็นประจำ
 • ทำความสะอาดบ้านเป็นประจำ

การกำหนดกฎระเบียบในการจัดบ้านจะช่วยให้ทุกคนในครอบครัวมีส่วนร่วมในการ จัดบ้าน และช่วยให้บ้านคงความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ในระยะยาว

5. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

นอกจากการจัดบ้านแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต เพื่อไม่ให้บ้านกลับมารกอีกครั้ง โดยอาจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆ ดังนี้

 • ซื้อของเข้าบ้านแต่พอดีกับความต้องการ
 • แยกขยะก่อนทิ้ง
 • ซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดเสียหาย

การปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตจะช่วยให้บ้านคงความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ในระยะยาว

สรุป

การจัดบ้านไม่ให้กลับมารกนั้นไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องอาศัยความตั้งใจและปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยควรวางแผนก่อนลงมือจัด คัดแยกสิ่งของให้เป็นระเบียบ จัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบ กำหนดกฎระเบียบในการจัดบ้าน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : http://backtravels.com/

ปิดความเห็น บน วิธีจัดบ้านไม่ให้กลับมารก