บ้าน

6 ลักษณะที่ดินต้องห้าม

6 ลักษณะที่ดินต้องห้าม

6 ลักษณะที่ดินต้องห้าม เมื่อพูดถึงการสร้างบ้านคนส่วนใหญ่ มักจะโฟกัสในเรื่องของการออกแบบบ้านและการวางแผนห้องการตกแต่ง ภายในและภายนอกไปจนถึงฟังก์ชันต่าง ๆ ของภายในบ้านแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งที่ไม่แพ้กันนั่นก็คือ

ที่ดินถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทำการพิจารณา ให้รอบคอบอย่างยิ่งก่อนจะเริ่มต้นในการสร้างบ้าน เพราะถ้าหากคุณทำการเลือกที่ดินสร้างบ้านผิดชีวิตเปลี่ยน อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการเลือกที่ดินตาบอดหรือที่ดินที่เคยเป็นแหล่งน้ำ มาก่อนรวมถึงที่ดินที่มีความหมายในแง่ลบ

ไม่เป็นมงคลต่อผู้อาศัยตามหลักฮวงจุ้ย โดยการเลือกที่ดินให้คุ้มค่า ทางพื้นที่และราคาสำหรับการสร้างบ้านนั้น เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาค้นหาพอสมควรเพราะมีหลายอย่างที่ต้องพิจารณา ไม่ว่าจะในเชิงพื้นที่ใช้สอยหรือตำแหน่ง ที่ตั้งและฮวงจุ้ยต่าง ๆ หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาที่ดิน สำหรับสร้างบ้านไม่ควรที่จะพลาดบทความนี้

6 ลักษณะที่ดินต้องห้าม ที่ดินตาบอด

6 ลักษณะที่ดินต้องห้าม

ที่ดินตาบอด ที่ดินที่ถูกปิดล้อมด้วยที่ดินผู้อื่นในทุกทิศทาง จะต้องใช้เส้นทางเข้าออกโดยผ่านที่ดินของผู้อื่นนั้นเรียกว่าที่ดินตาบอดเป็นทำเล ที่ไม่ควรนำมาใช้ในการก่อสร้างบ้านเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าราคาที่ดินจะถูกแค่ไหนก็ตามเพราะคุณนั้นจะต้องเผชิญ

กับการมีปัญหาเรื่องทางเข้าออกสู่ถนนสาธารณะ อย่างแน่นอนถึงแม้เบื้องต้นสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยการเจรจา กับเจ้าของที่ดินข้างเคียงเพื่อขอเปิดเส้นทาง เข้าออกแต่ถ้าหากไม่สำเร็จอาจจะเป็นเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการฟ้องร้อง ซึ่งอาจจะทำให้คุณนั้นจะต้องเสียทั้งเวลาและเงิน

ที่ดินรูปทรงต้องห้าม

6 ลักษณะที่ดินต้องห้าม

ที่ดินรูปทรงต้องห้าม ที่ดินมงคลที่ถูกรักฮวงจุ้ยในอดีต มีความเชื่อกันว่าจะต้องมีลักษณะที่หน้าแคบหลังกว้างและเหมือนถุงทอง แต่ในปัจจุบันที่ดินที่ดีจะต้องมีรูปทรงสี่เหลี่ยม ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงจัตุรัสหรือผืนผ้าซึ่งที่ดินรูปทรงเหล่านี้จะง่ายต่อการวางผังบ้าน

แต่หากเป็นที่ดินที่มีเหลี่ยมมุมลักษณะอื่น ๆ อย่างเช่น ที่ดินรูปสามเหลี่ยมและห้าเหลี่ยมหรือวงกลมนับ ได้ว่าเป็นที่ดินต้องห้ามเพราะพื้นที่บางส่วน ที่เป็นเหลี่ยมมุมนั้นไม่สามารถ ทำการใช้งานได้เต็มพื้นที่วางโครงสร้างบ้านค่อน ข้างยากและไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน

ที่ดินใกล้แม่น้ำ

6 ลักษณะที่ดินต้องห้าม

ที่ดินใกล้แม่น้ำ การสร้างบ้านบนที่ดินริมแม่น้ำแม้จะเป็นทำเล ที่ดูดีและมีข้อได้เปรียบค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิวทิวทัศน์การข่มนาคม ทางเรือที่เพิ่มเติมเข้ามาโอกาสในการทำอาชีพริม แม่น้ำแหล่งน้ำสำหรับการทำการเกษตรหรือการซื้อเพื่อเก็งกำไร

แต่สิ่งที่ต้องระวังหากต้องการปลูกสร้างบ้านบนที่ดิน ประเภทนี้นั่นก็คือปัญหาน้ำกัดเซาะที่จะส่งผลทำให้บ้านค่อย ๆ ทำการทรุดตัวลงรวมไปถึงปัญหาน้ำท่วม บ้านเมื่อเกิดฝนตกหนักจนน้ำเอ่อล้นตลิ่ง

ที่ดินมีอดีต

6 ลักษณะที่ดินต้องห้าม

ที่ดินมีอดีต ที่ดินที่เคยมีประวัติว่าเป็นสุสานหรือโรงฆ่าสัตว์ และโรงพยาบาลรวมไปถึงศาสนสถานที่อื่นๆในทางฮวงจุ้ยเชื่อว่าเป็นที่ดินต้องห้าม ที่รวมแหล่งพลังงานลบต่าง ๆ

เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นมงคลกับการอยู่อาศัย แต่หากในอีกมุมมองหนึ่งที่ดินเหล่านี้ อาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค และซากสัตว์รวมไปถึงศพต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพผู้ที่อยู่อาศัยได้นั่นเอง

ที่ดินทรุดง่าย

ที่ดินทรุดง่าย ที่ดินบางแห่งถึงแมสไม่ติดน้ำหรือติด แม่น้ำก็อาจจะเกิดปัญหาดินทรุด ได้โดยเฉพาะที่ดินในเขตพื้นที่กทมและเขตพื้นที่ปริมณฑล ซึ่งโดยส่วนมากเป็นพื้นที่รุ่นเก่ามีการสำรวจ พบว่าที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวมักจะทำการทรุดตัวลงทุกๆปีประมาณ 1 เซนติเมตร

อย่างไรก็ตามในแต่ละพื้นที่ล้วนมีระยะเวลา และระดับการสุดของที่ดินแตกต่างกันดังนั้นแล้วเจ้าของบ้าน จึงควรจะต้องทำการศึกษาข้อมูล ของที่ดินในแต่ละพื้นที่อย่างถี่ถ้วน

ที่ดินทำเลต้องห้าม

ที่ดินทำเลต้องห้าม ที่ดินทำเลทองข้ามในที่นี้ก็คือ ที่ดินที่มีโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ ได้มากกว่าที่ดินอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทางสามแพร่ง หรือทางโค้งอาจเกิดเหตุการณ์รถที่สัญจรไป

มาเกิดอุบัติเหตุจนพุ่งชนตัวบ้านได้อย่างที่ถูกนำเสนอในข่าวอยู่บ่อยครั้งนอก จากนี้แล้วเป็นที่ดินที่เปิดรับพลังงานร้าย ตามความเชื่อของฮวงจุ้ยอีกด้วยนั่นเอง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://backtravels.com/ 

ปิดความเห็น บน 6 ลักษณะที่ดินต้องห้าม